วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

แรมมาตรฐานใหม่ DDR4 !!

หน่วยงาน JEDEC ประกาศมาตรฐานใหม่ แรม DDR4 ประสิทธิภาพดีกว่า DDR 3 ถึงสองเท่า รับส่งข้อมูลสูงสุด 3.2 พันล้านครั้งต่อวินาที


เว็บในเรื่อง 9tana.com