วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ครั้งแรกของโลก ที่ทุกส่วนของลำโพงทำมาจากยาง!!

วันนี้เอาวิดีโอเทคโนโยลีน่าสนใจมาให้ชมกันครับ

เป็นลำโพงที่ทุกส่วนทำจากยางด้วยเทคโนโลยีกล้ามเนื้อเทียม
ทำให้ขนาดของลำโพงบางลงเยอะ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บในเรื่อง diginfo.tv/rubber speaker