วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ไม่ต้องเข้า gmail ก็รู้ว่ามี e-mail มา!!

ไม่ต้องเข้า gmail ก็รู้ว่ามี e-mail มา!!
โดยใช้ scripts เสริมบราวเซอร์ สำหรับ Chrome และ Firefox ที่มีชื่อว่า
Google+ Enhancer
โดยจะมีตัวเลขแจ้งเตือนที่แถบนำทางด้านบน(จะมีแถบนี้บนผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของ Google)
+ จำนวนเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Gmail
+ จำนวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้น Google ปฏิทิน
+ จำนวนบทความที่ยังไม่ได้อ่าน Google Reader

มาดูวิธีติดตั้งกันครับ

สำหรับ Firefox
1. ติดตั้ง Greasemonkey สำหรับผู้ที่เคยติดตั้งแล้วไปข้อถัดไปเลย
2. ติดตั้ง Google+ Enhancer
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

สำหรับ Chrome
1. ติดตั้ง Tampermonkey สำหรับผู้ที่เคยติดตั้งแล้วไปข้อถัดไปเลย
2. ติดตั้ง Google+ Enhancer
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

เว็บในเรื่อง userscripts.org